Sprogdag for 1.g'erne

15/4 afholdt vi fælles sprogdag i andet fremmedsprog for 1.g’erne. Vi startede med en introduktion til det beskrivende og det komplekse kulturbegreb, som eleverne også kender fra GCP-forløbene i kulturforståelse. Efter en diskussion af, hvilke fordomme og opfattelser vi har af de forskellige sprogområders kultur og befolkning, skulle eleverne lave en film til vores partnerskoler i hhv. Tyskland, Frankrig og Spanien, hvor København og københavnerne præsenteres med det beskrivende kulturbegreb - på hhv. tysk, fransk og spansk, naturligvis.

Der var både masser af koncentration og faglig fordybelse, men også tid til smil, grin og hygge. København viste sig fra sin bedste side med knaldblå himmel og solskinsvejr, så det blev nogle flotte film, som eleverne fik strikket sammen på kun lidt over tre timer!

Vi afsluttede dagen med at se filmene på sprogholdene og kåre en vinder fra hvert hold. Alt i alt en dejlig og vellykket dag, som vi var rigtigt glade for at kunne holde fysisk på skolen efter den lange nedlukning.

Se en af filmene her:

På sprogdagen lavede 1.g'erne små film om deres by København