Velkommen til de nye 1.g'ere

Kl. 09:00 onsdag d. 11/8 kunne vi med stor glæde byde de nye 1.g'ere velkommen til Rysensteen. 

Den nye generation af ryssere blev råbt op og lærte deres introklasser, som de skal være i de næste 2 måneder, at kende. Derudover mødte de deres teamlærere og introelever fra 2.- og 3.g-årgangene.

I løbet af onsdagen blev de nye ryssere vist rundt på Campus Rysensteen af deres introelever, fotograferet, introduceret til NORA og GCP. Dagen bød også på fællesaktiviteter, teambuilding og navnelege med deres nye klassekammerater.

Om fredagen deltog alle de nye 1.g'ere i fællesdans og stjerneløb med deres nye klassekammerater. Stjerneløbet bød på forskellige sjove aktiviteter og udfordringer, arrangeret af introelverne fra 2.- og 3.g, som 1.g'erne skulle løse med teamwork.

Stemningen var gennem alle introdagene god og humøret højt, og vi glæder os til at se de mange nye ansigter på gangene.

De nye 1.g'ere har i dag indtaget Rysensteens gange