Engagementsmodul for 2.g'erne efter Corona

Vi er i gang med at generobre Rysensteen efter Corona-nedlukningen og derfor var alle 2g’ere samlet til engagementsmodul d. 14.9.

Vi startede med et oplæg om hvorfor og hvordan man kan engagere sig, efterfulgt af en idegenereringsprocess på tværs af klasser. De mange ideer er blevet ordnet efter emner og hænger nu i form af et idetræ på FT2 LilleTorv.

Generobring af Rysensteen efter Corona