Eksamen 2020 - 1g

Eksamen
Alle 1.g-klasser aflægger normalt én prøve til studentereksamen – eventuelt ingen. Det er Undervisningsministeriet (UVM), der udtrækker om den enkelte elev skal til prøve – og i givet fald i hvilket fag. Eventuelle mundtlige eksaminer offentliggøres 15. maj 2020.

Årsprøver/skriveprojekter
Alle 1.g-klasser aflægger to eller tre skriftlige eller mundtlige årsprøver (se oversigten nedenfor).

Dansk/historieopgave - DHO
Opgaven skrives 26.- 29. maj. Opgaven skal forsvares ved en mundtlig prøve i eksamensperioden hos begge DHO-vejledere.

Al information om tider og lokaler til prøverne kommer i Lectio - du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret.

Mulig mundtlig eksamen
1a fy, mu/dr  
1b fy, ma, sa, mu/dr, 
1c fy, ke, mu/dr
1d fy, ke, mu/dr
1e fy, ng, mu/dr
1f ke, fy, mu/dr
1k mu/dr, fy, ke
1s fy, ng, mu/dr
1t sa, mu/dr 
1u sa, mu/dr
1w ng, fy, mu/dr
1x sa, mu/dr 
1y sa, mu/dr 
1z fy, ke, mu/dr

Skriftlige årsprøver/ projekter
1a GCP4-innovation
1b GCP4-innovation
1c GCP4-innovation
1d GCP4-innovation
1e GCP4-innovation
1f  En, GCP4-innovation
1k En, GCP4-innovation
1s GCP4-innovation
1t En, GCP4-innovation
1u En, GCP4-innovation
1w GCP4-innovation
1x En, GCP4-innovation
1y En, GCP4-innovation
1z En, GCP4-innovation

Mundtlige årsprøver
1a DHO, Ma, TyF/FrF
1b DHO, TyF/FrF 
1c DHO, Ma, TyF/FrF  
1d DHO, Ma, TyF/FrF 
1e DHO, Ma, FrF 
1f DHO, TyF/FrF 
1s DHO, Ma, TyF
1t DHO, Fy, TyF/FrF 
1u DHO, Fy, Ke, TyF/FrF 
1w DHO, Ma, TyF/FrF 
1x DHO, Fy, TyF/FrF 
1y DHO, Ke, TyF/FrF 
1z DHO, TyF/FrF