Eksamen 2018 - 1g

Eksamen
Alle 1g-klasser aflægger normalt én prøve til studentereksamen – eventuelt ingen. Det er Undervisningsministeriet (UVM), der udtrækker om den enkelte elev skal til prøve – og i givet fald i hvilket fag.

Årsprøver/skriveprojekter
Alle 1g-klasser aflægger to eller tre skriftlige eller mundtlige årsprøver eller skriveprojekter (se oversigten nedenfor).

Dansk/historieopgave - DHO
Opgaven skrives 29.maj -1.juni. Opgaven skal forsvares ved en mundtlig prøve i eksamensperioden hos begge vejledere DHO.

Al information om tider og lokaler til prøverne kommer i Lectio - du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret.

Mulig mundtlig eksamen
1a ng, fy, sa 
1b mu/dr, fy, ma, sa 
1c fy, ke, dr
1d fy, ke, mu/dr
1e fy, ke, mu/dr
1f ng, fy, mu/dr
1s fy, ng, mu/dr
1u fy, ke, mu/dr 
1w fy, ng, dr
1t sa, mu/dr
1x sa, mu/dr 
1y sa, mu/dr 
1z fy, ke, mu/dr

Mulige skriftlige årsprøver/ projekter
1a MU, EN, GCP4-innovation
1b SP, EN, GCP4-innovation
1c SA, MA, En, GCP4-innovation
1d SA, KI, EN, GCP4-innovation
1e SA, EN, GCP4-innovation
1f SA, En, GCP4-innovation
1u SA, EN, GCP4-innovation
1w SA, EN, GCP4-innovation
1s SA, En, GCP4-innovation
1t BT, En, GCP4-innovation
1x BT, En, GCP4-innovation
1y FY, En, GCP4-innovation
1z SA, En, GCP4-innovation

Mundtlig årsprøve
1d Ma
1e Ma
1u Ma
1w Ma
1z Ma