Regler for skr. eksamen og terminsprøver

Før prøven

De skriftlige prøver starter kl. 9.00. Du skal være på plads i eksamenslokalet senest kl. 8.30. Det fremgår af Lectio, hvor prøven afholdes. Hvis du kommer for sent, skal du have tilladelse af eksamensansvarlig til at deltage i prøven. 

Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler og computer, samt for at din computer fungerer. 

Under prøven

Mobiltelefoner skal være slukket under prøven, og ligge med forsiden opad på bordet.

Enhver form for kommunikation mellem eksaminanderne og med omverdenen er forbudt.

Eksaminander må ikke låne hjælpemidler (herunder bøger og noter) af hinanden under prøven.

Enhver form for forsøg på at få uretmæssig hjælp medfører bortvisning fra prøven.

Eksaminanderne må kun én af gangen, og efter tilladelse fra tilsynsførende, kortvarigt forlade deres pladser for at gå på toilettet.

Den første time og den sidste halve time af en prøve må ingen forlade deres plads – heller ikke selvom besvarelsen er afleveret.


De fleste skriftlige eksaminer foregår via Netprøver.dk hvor du både henter opgaven og uploader din færdige besvarelse. Du skal derfor i god tid sørge for at kontrollere at du har fuld adgang til Netprøver.dk - adgang sker via dit personlige NemID/MitID eller Unilogin. Alt skal afleveres i pdf-format.

Filnavnet på din besvarelse skal IKKE være dit navn, da mange prøver bedømmes anonymiseret. Af samme årsag skal du derfor heller ikke skrive institutionens navn (Rysensteen Gymnasium). Besvarelsen skal stadig have sidehoved med dit eksamensnummer, prøvens navn og sidetal.

Ved aflevering i Netprøver.dk kan besvarelsen ikke afleveres, før du har afkrydset i Tro- og loveerklæringen, at opgaven er udfærdiget af dig selv uden brug af uretmæssig hjælp. 

Enkelte prøver har 1.delprøve, der besvares på papir. Her skal du stadig skrive dit navn på besvarelsen og i sidehovedet.

Du må du ikke forlade eksamenslokalet, før du har fået lov af en tilsynsførende.


--
Senest revideret april 2022
/JHa