Regler for skr. eksamen og terminsprøver

Før prøven

De skriftlige prøver starter kl. 9.00. Du skal være på plads i eksamenslokalet senest kl. 8.30. Det fremgår af Lectio, hvor prøven afholdes. Hvis du kommer for sent, skal du have tilladelse af eksamensansvarlig til at deltage i prøven.
Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler og computer, samt for at din computer fungerer. 

Under prøven

Mobiltelefoner skal være slukket under prøven, og ligge med forsiden opad på bordet.

Enhver form for kommunikation mellem eksaminanderne og med omverdenen er forbudt.

Eksaminander må ikke låne hjælpemidler (herunder bøger og noter) af hinanden under prøven.

Enhver form for forsøg på at få uretmæssig hjælp medfører bortvisning fra prøven.

Eksaminanderne må kun én af gangen, og efter tilladelse fra tilsynsførende, kortvarigt forlade deres pladser for at gå på toilettet.

Den første time og den sidste halve time af en prøve må ingen forlade deres plads – heller ikke selv om besvarelsen er afleveret.

Besvarelsen skal have sidehoved med dit navn og ID, prøvens navn og sidetal.

Opgavebesvarelserne afleveres digitalt i Netprøver.dk. Filnavnet skal være dit navn. Alt skal afleveres i pdf-format.

Ved aflevering i Netprøver, kan besvarelsen ikke afleveres før, du har afkrydset i Tro- og loveerklæringen, at opgaven er udfærdiget af dig selv uden brug af uretmæssig hjælp. 

Du må du ikke forlade eksamenslokalet, før du har fået lov af en tilsynsførende.

Marts 2019
/JT