Eksamen 2020 - 3g

Offentliggørelse af eksamen

Eventuel skriftlig eksamen offentliggøres 11. maj. Mundtlig eksamen offentliggøres 15. maj.

Eksamen

Alle 3g-klasser skal samlet aflægge ti prøver (inklusiv SRP) – heraf mindst tre skriftlige og tre mundtlige. Elever med fem A-niveaufag skal dog aflægge i alt 11 prøver (inklusiv SRP). SRP tæller for én prøve.
Undervisningsministeriet (UVM) udtrækker, hvilke fag den enkelte elev skal til prøve i. Alle skal til mdtl. prøve i SRP og skr. prøve i DA.
For fag på A-niveau med skriftlig prøve vil der altid være enten en skriftlig eller en mundtlig prøve – eventuelt både en skriftlig og en mundtlig prøve.
Al information om tider og lokaler til prøverne kommer i Lectio - du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret.

Glade studenter fra Rysensteen efter deres sidste eksamen i 3.g