Udvælgelse og ansøgningsprocedure

Styregrupperne for Almen dannelse, Global Dannelse og Faglig dannelse består alle af en pædagogisk/faglig koordinator og en chef (Uddannelseschef eller Vicerektor) samt fire lærere.

De fire lærere i styregrupperne sidder hver især i en periode på fire år , og udskiftes forskudt således, at én lærer fratræder sin stilling ved slutningen af hvert skoleår. Det er muligt at fratræde sin stilling før tid ved skoleårets slutning.

Dannelsesgrupperne udsender hvert forår - inden næste skoleårs opgavefordeling er lagt - et stillingsopslag. Stillingsopslagene kan søges af alle lærere - også de lærere, som har fratrådt deres styregruppestillinger - og behandles af ledelsen