Global dannelse

GCP-styregruppens kommissorium

Medlemmer: CBO, KA, Esk, LBS
Ledelse: AS & MBl

Styregruppen for global dannelse har til formål at sikre, at Global Citizenship Programme og programmets dannelsesideal - verdensborgerskabet -  er en central og naturlig del af fagligheden og skolekulturen på Rysensteen gymnasium.

Styregruppen har ansvar for at tilpasse GCP læreplanens faglige mål til den globaliserede verdens omskiftelige krav og muligheder, samt ansvar for at vedligeholde og udvikle programmets faglige og pædagogiske progressionsplan. Noget der bl.a. indbefatter at sikre, at de enkelte studieretningers faglige profil får mulighed for at præge måden man arbejder på både GCP fagligt og GCP tværfagligt.

Styregruppens har også ansvar for at sikre, at (GCP) er en del af Rysensteens fælles skolekultur ved bl.a. - i tæt samarbejde med styregruppen for almen dannelse - at understøtte elevernes mange frivillige GCP-relevante initiativer

Endelig har styregruppen ansvar for, at sikre både den interne og den eksterne kommunikation om GCPs formål og faglige mål, så både ansatte, elever og eksterne interessenter har et klar forståelse af programmets indhold. 

 

Global dannelse på Rysensteen