Global dannelse

GCP-styregruppens kommissorium

Medlemmer: AFB, CBO, Esk
Ledelse: AS & MBl

Styregruppen for global dannelse har til formål at sikre, at Global Citizenship Programme og programmets dannelsesideal - verdensborgerskabet -  er en central og naturlig del af fagligheden og skolekulturen på Rysensteen gymnasium.

Styregruppen har ansvar for at tilpasse GCP læreplanens faglige mål til den globaliserede verdens omskiftelige krav og muligheder, samt ansvar for at vedligeholde og udvikle programmets faglige og pædagogiske progressionsplan. Noget der bl.a. indbefatter at sikre, at de enkelte studieretningers faglige profil får mulighed for at præge måden man arbejder på både GCP fagligt og GCP tværfagligt.

Styregruppens har også ansvar for at sikre, at GCP er en del af Rysensteens fælles skolekultur ved bl.a. - i tæt samarbejde med styregruppen for almen dannelse - at understøtte elevernes mange frivillige GCP-relevante initiativer

Endelig har styregruppen ansvar for at sikre både den interne og den eksterne kommunikation om GCPs formål og faglige mål, så både ansatte, elever og eksterne interessenter har et klar forståelse af programmets indhold. 

Dannelsesformål for indsatser i Global Dannelse

Et gennemgående ideal i den globale dannelse er at udvikle en forståelse for globale sammenhænge og udfordringer, en interkulturel ansvarlighed samt en refleksiv selvforståelse.

De overordnede dannelsesmål er at styrke:

  • Elevernes evne til at forstå deres eget kulturelle, historiske og samfundsmæssige baggrund som udgangspunkt for mødet med verden
  • Elevernes evne til at anvende deres faglige viden og metodologi til at forstå globaliseringens problemstillinger og tage stilling til verdens dilemmaer
  • Elevernes evne til at forstå og påtage sig et ansvar for vores fælles globale udfordringer som klima, pandemier, flygtninge og ulighed.
  • Elevernes evne til at møde andre menneskers værdier og holdninger med respekt, ordentlighed og rummelighed.
  • Elevernes evne og villighed til at møde andre menneskers livssituationer med empatisk indlevelse 
  • Elevernes evne til at udvise nysgerrighed overfor deres egen måde at agere på i mødet med fremmede kulturer  
  • Elevernes evne til at tilgå globaliseringens problemstillinger med nysgerrighed,  handlelyst og nytænkning.

 

Global dannelse på Rysensteen