Sundhed og trivsel

Projektbeskrivelse for projektgruppen Sundhed og trivsel

Medlemmer: UD, RA

Projektet har til formål at styrke skolens sundhedsprofil gennem udvikling og facilitering af tiltag til fremme af fysisk og psykisk trivsel. Projektet arbejder i skoleåret 2016/17 med nedenstående tiltag.

Sidste skoleårs arbejde med udformning af en ramme for arbejdet med alkohol og rusmidler udfoldes for alle elever i 1.g. Der arbejdes med klassekultur og fællesskaber gennem    aktiviteter støttet af et samarbejde med "Netwerk", "Fest med stil guide" og fællesarrangement om rusmidler.

Der indledes en proces i samarbejde med Københavns Kommune i forbindelse med etablering af en partnerskabsaftale om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne. Resultatet bliver en samlet trivselspolitik for Rysensteen Gymnasium.