Citizenshipdag 2016

Mandag d. 31. oktober afholdte Rysensteen gymnasium den årlige GCP-dag i samarbejde med Ræson og Clement Kjersgaard. I år stod politikerdebatten mellem Mogens Lykketoft fra Socialdemokratiet og Rasmus Jarlov fra Det Konservative Folkeparti. Temaet er "Der Untergang des Abendlandes." - eller Vestens mulige politiske og værdimæssige opløsning, og bliver rammesat af en elev-dokumentarfilm fra New York og en elev-dokumentarfilm fra Rusland. Når debatten er overstået går 1.g eleverne på Flæsketorvet til foredrag med Clement og debat med ungdomspolitikere fra næsten alle større partier, mens 2g eleverne og 3g eleverne bliver i DGI og ser de resterende 10 GCP-videoer, som er inddelt i 4 kategorier. I år er kategorierne National identitet, Tradition og modernitet, Mulitikulturalisme og Økonomisk vækst vs. bæredygtighed. Filmene kommenteres af fremtrædende eksperter og meningsdannere - bl.a. 3 professorer fra KU.