Citizenshipdag 2015

SAMLET PROGRAM FOR CITIZENSHIPDAGEN 2015


8.15-9.15

Alle elever i DGI-byen

8.15-8.20: Velkomst ved Gitte Transbøl

8.20-8.30: Kort oplæg ved Clement Kjersgaard

8.30-9.15: Debat mellem Søren Espersen (DF) og Trine Pertou Mach (tidl. SF) om flygtningekrisen

 

9.25 – 13.30
2g'erne og 3g'erne i DGI-byen

Film og eksperter i fire blokke:

9.30-11.05

Blok A: Singapore, Tyrkiet, Canada
Multikulturalisme, identitetspolitik, minoritetsgrupper og kultursammenstød


Blok B: USA, Spanien, Argentina
Kunstens rolle i samfundet, identitetsmarkør for minoritetsgrupper, betydning for samfundets sammenhængskraft og for demokratiets tilstand

11.05-11.15: Kort pause

Blok C: Island, Kina
Økonomisk vækst vs. Bæredygtighed


11.50-12.30: Frokostpause


Blok D: Egypten, Indien og Rusland
National identitet og italesættelsen heraf 

13.30-13.45: Kort afrunding, herefter afgang til Flæsketorvet, hvor eftermiddagens program foregår.


9.45 – 13.30

1g'erne på Flæsketorvet

1g'erne i FT-1

9.45-10.40: Oplæg ved Clement Kjersgaard om tre globale problemstillinger:

  • Global ulighed
  • Folkevandringer og flygtninge
  • Multikulturalisme og nationalisme


10.45-12.00: 1g'erne fordelt i lokaler på Flæsketorvet (se lectio): Workshops om de 3 globale problemstillinger i de 13 1g-klasser

12.00-12.30:  Frokostpause

12.30-13.30: 1g’erne i FT-1: Plenum debat med alle 1g’ere og ungdomspolitikere om de tre globale problemstillinger

 

14.00 – 15.30 alle elever fordelt på 36 hold i 36 lokaler på Rysensteen
1, 2, og 3g’ere sammen 

3g’erne viser deres film og giver erfaringer fra turene videre