Citizenshipdagene 2020

Grundet Covid-19 har vi i 2020 været nødsaget til at fordele den årlige Global Citizenship dag ud på hver enkelt årgang. De tre GCP-dage har været tilpasset til hver enkelt årgang og indeholdt spændende oplæg, debatter og egne refleksioner hos eleverne over relevante globale udfordringer. Fælles for dem alle har været fokuset på globale problemstillinger set i lyset af Coronakrisen og pandemiens indvirkning på samfundet og elevernes egen hverdag, samt at alle tre GCP-dage har været afviklet delvist digitalt.

Læs om 3.g'ernes virtuelle møde med eleverne fra deres partnerskoler her.

Læs om 2.g'ernes dag m. oplæg og paneldebat v. Clement Kjersgaard med fokus på aktuelle problemstillinger vedrørende coronakrisen her.

Læs om 1.g'ernes dag m. oplæg v. Clement Kjersgaard og elevarbejde om den demokratiske samtales udfordringer anno 2020 her.

På 3.g'ernes GCP-dag mødtes alle eleverne med eleverne fra vores partnerskoler over Zoom.

På 1.g'ernes og 2.g'ernes GCP-dage havde vi besøg af Clement Kjersgaard som holdt oplæg om den demokratiske samtale og Coronapandemiens påvirkning af verden anno 2020.