Feedback ​på mundtligt bidrag i undervisningen

Begrund elevernes videre faglige progression med faglig argumentation. Hvis eleven skal at deltage mere i timerne, så vær konkret - hvad er det, eleven skal gøre fremadrettet?
 • Hvad mangler eleven blik for i det metodiske arbejde?
 • Hvilket fagligt overblik/viden mangler eleven?
Feedback modellen skal sikre en gennemskuelighed for eleverne og indsigt i egen læreproces omfatter tre niveauer:                        
 • Læringsmålene skal være synlige for eleverne (Feed up).
 • Eleverne skal vide, hvor de er i læreprocessen (Feedback).    
 • Eleverne ved, hvad de skal gøre for at komme videre (Feed forward).
 • Eleverne har en opgaveportefølje, som de skriver ind i, hvor de mener, de er i forhold til at opfylde de faglige mål.

I et skema noterer læreren, hvordan eleven arbejder med den feedback, eleven har fået.

Af skemaet kan der fremgå:
 • Tydeligt fokus for forløbet
 • En vurdering af, i hvor høj grad den enkelte elev opfylder målene for forløbet
 • Et minus hvis eleverne ikke deltager
 • En vurdering af hvorvidt eleven anvender metode
 • En vurdering af hvorvidt eleven anvender begreber
 • En vurdering af hvorvidt eleven viser et fagligt overblik
 • En vurdering af hvilket taksonomisk niveau eleven deltager på (her de humanistiske fag): 
  • redegørende
  • analyserende
  • vurderende (diskuterende/perspektiverende)

Modul til feedback

Der gives også feedback på elevernes mundtlige bidrag i undervisningen.