Brug af logbog

Løbende dialog om faglig udvikling i skriftlighed ved brug af logbog

Læreren har gjort følgende:

 • Opret et dokument i holdets mappe på drevet, som eleverne kun har se-rettigheder til. Eleverne kopiere filen og lægger den ind i deres egen mappe på drevet.
 • Opgaven oprettes i Lectio
 • Opgaven skal både afleveres i Lectio og klippes ind i Drev.
 • Bed eleverne om at respondere på lærerens kommentarer inden den nye stil klippes ind.
 • Bed eleverne om at orientere sig i den foregående dialog.


Ideer til log-bogskommentarer, som skal afleveres sammen med opgavebesvarelsen:

 • Hvor lang tid har jeg brugt på opgaven?
 • Hvad synes jeg var sværest ved opgaven?
 • Hvad synes jeg er mest vellykket i opgaven?
 • Rettelser fra tidligere opgaver jeg er i tvivl om?
 • Hvad er jeg mest usikker på i opgaven?
 • Hvilke rettelser fra tidligere bedømte opgaver har jeg brugt i opgaven?
 • Hvad vil jeg gerne have læreren fokuserer sine rettelser på specielt i opgaven?
 • Andre ting din lærer bør vide?
 • Til næste gang vil jeg?


Når først skriveprocessen er i gang giver kommunikation formentlig sig selv.

Læreren kan med fordel læse elevens egen refleksion inden læsning af opgaven (så kan man give eleven feedback på noget af det, eleven selv er kommet omkring), men det kan også gøres bagefter (så man ikke er farvet af elevens egen forståelse af opgaven).

Brug af logbog er en vigtig del af feedback-strategien.