Løbende dialog om faglig udvikling i mundtlighed

  • Formulér refleksionsspørgsmål til eleverne for at få dem til at reflektere over egen viden i et dynamisk dokument på drevet
  • Få eleverne til at udfylde et målskema (se eksempel nedenfor)
  • Eksempel på et selvevalueringsskema - Læreren opstiller de mål, der er relevante for et forløb og eleven placerer sig/ formulerer hvor langt han/hun er nået:

Eksempel på selvevalueringsskema #1

Her er link til filen i drevet.

Eksempel på selvevalueringsskema #2

Her er link til filen på drevet.

Målskema

Læreren skriver hvilke faglige mål/ krav, der er til forløbet - eleven sætter kryds ud for det niveau han/ hun gerne vil opnå eller hvorvidt det er realistisk eller ej.

Eksempel på selvevalueringsskema #3

Her er link til filen på drevet.