Rygepolitik

Som led i arbejdet med at fremme sundhed blandt Rysensteens elever, er der fra skoleåret 2020-2021 indført Røgfri skoletid for alle. Det betyder, at det ikke er tilladt at ryge i tidsrummet 8.15 - 15.25. Derudover er det ikke tilladt at ryge i forbindelse med skolens lokaler i Tietgensgade, på Flæsketorvet og i Brune Kødby - heller ikke udenfor det angivne tidsrum for den normale undervisning. For elever, der gribes i at ryge indenfor en afstand af 100 m fra Rysensteens bygninger og således ikke overholder reglerne, vil nedenstående tiltag og sanktioner træde i kraft:

  • Påtale og notering i lectio
  • Ved gentagelse; hjemsendelse i op til 3 dage
  • Herefter; skriftlig advarsel
  • Bortvisning

Rygepolitikken er godkendt af MIO som led i indførelse af Røgfri Skoletid på uddannelsesinstitutionerne, hvor et endeligt lovforslag forventes fremsat og vedtaget med virkning fra skoleåret 2021-22. Rygeforbuddet er fremskyndet i forbindelse med Folketingets indførelse af forsamlingsrestriktioner i bekæmpelsen af Covid-19. Rygning er med til at understøtte forsamlinger på tværs af grupper og skaber dermed uhensigtsmæssig kontakt med øget smitterisiko som følge.

Tillæg til Rusmiddelpolitikken omkring rygning er vedtaget i MIO august 2020.