Etisk kodeks - digitalisering

Etisk kodeks for digitalisering på Rysensteen Gymnasium

Med NORA som udgangspunkt
På Rysensteen Gymnasium tager almendannelsen udgangspunkt i skolens klart definerede værdier: NORA: nysgerrighed, ordentlighed, rummelighed og ansvarlighed. NORA giver rammen for det fællesskab som vi skaber med og for hinanden på Rysensteen. 

Digital dannelse står på skuldrene af almendannelse, hvorfor digital dannelse på Rysensteen naturligvis tager udgangspunkt i NORA. NORA er mere end nogensinde vigtig - ikke mindst i den digitale verden, hvor vi alle mødes bag en skærm for at udveksle information, debattere, dele materiale og dyrke diverse fællesskaber. 

Digital dannelse
Digital dannelse dækker både over evnen til at forholde sig kritisk til oplysninger på nettet, evnen til at anvende digitale medier samt viden om, hvordan man optræder digitalt dannet på nettet. Digitale kompetencer betyder bl.a. at man har digitale færdigheder, at man har viden om, hvordan man efterlader digitale fodspor, og om hvordan den personlige færden på nettet både kan skabe muligheder og begrænsninger for fremtiden, for en selv og for andre. Internettet er en central kilde til viden og et sted, hvor vi mødes, kommunikerer og skaber identitet, og derfor bliver det stadig vigtigere at tilegne sig digital dannelse.

Definition
Når vi arbejder med digital dannelse på Rysensteen, tager vi udgangspunkt i definitionen fra Center for Digital dannelse, hvor dannelseselementet til sammen med digitale færdigheder giver digitale kompetencer:

Digital dannelse + digitale færdigheder digitale kompetencer

Man opnår digital dannelse ved at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i den virtuelle verden, ved at forholde sig positivt, men også kritisk til andre brugere, ved nøje at overveje egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle virkelighed.

Nærværende etiske kodeks er en fælles handlingsramme for digital adfærd på Rysensteen Gymnasium - vel vidende, at den virtuelle adfærd påvirker adfærden i det fysiske rum.

  NORA 

Formålet er at inspirere, vække til eftertanke, vise vejen til at turde agere, turde træffe et valg, når der opstår tvivl om “hvordan jeg bør handle”

Det etiske kodeks er et resultat af et større helskoleprojekt, der har været gennemført i skoleåret 2016/2017, hvor alle skolens elever og ansatte har fået oplæg udefra som inspiration til drøftelser af etiske spørgsmål i tilknytning til brug af digitale medier. Drøftelserne har været tilrettelagt med udgangspunkt i cases på tværs af årgange, internt i klasser samt i lærerkollegiet med fokus på digital adfærd. Resultaterne er indarbejdet i nærværende kodeks.

Best Practice

1. Overordnet

 • Distance og anonymitet Husk der er altid et menneske i den anden ende
 • Den virtuelle virkelighed Husk intet er gratis og nettet glemmer aldrig
 • Selviscenesættelse og identitet Husk hvem du virkelig er
 • Tænk over, hvad du liker

2. I klasserummet

 • Det forventes at man starter modulet med telefonen i tasken og computeren lukket.
 • Det er læreren, der beslutter hvornår computeren med fordel kan anvendes i undervisningen.
 • Sociale medier, Facebook, Instagram osv. er ikke relevante i undervisningen medmindre det er tænkt ind i en faglig sammenhæng.
 • Underholdning: spil, film, video og shopping er ikke relevant i undervisningen medmindre det er tænkt ind i en faglig sammenhæng.
 • Husk at det der foregår på en skærm, tiltrækker opmærksomhed - vis hensyn!
 • Husk at respektere dine kammeraters undervisningstid - lad være med at tage virtuel kontakt medmindre det du vil er relevant for læringssituationen.
 • Husk at spørge læreren om lov hvis du gerne vil filme, tage billeder og/eller optage lyd i forbindelse med undervisningen - vis respekt for andres privatliv og spørg om lov inden du deler!
 • Husk at respektere andres arbejde - at kopiere tekst eller billeder ind i din opgave uden reference er snyd og i strid med skolens studie- og ordensregler

Inspireret af Tække og Paulsen kan lærerrollen i et digitaliseret læringsrum illustreres ved nedenstående trekant. Trekanten viser den vanskelige balance mellem forbud og ligegyldighed i mødet med den digitale verden. Der er mulighed for at opnå balance ved at inddrage internettet og de sociale medier mere målrettet i undervisningen og ved at definere klare og meningsfulde rammer for det digitale læringsrum.

 

Læs generelt om databeskyttelseslovgivningen her (eksternt link til Datatilsynet).
Revideret og opdateret maj 2023.