Science og Bioteknologi

Matematik A, bioteknologi A med fysik B 

Studieretningen har fokus på genteknologi og arvelighed – miljø og ressourcer – statistisk modellering. Du vil lære at beskrive og forstå, hvordan bioteknologi anvendes i industrien i et videnssamfund. Du kommer til at arbejde bredt med emner fra biologi, kemi, fysik og matematik. I det daglige arbejde med eksperimenter i skolens moderne laboratorier vil du blive udfordret på kreativitet og selvstændighed. Aktuelle emner af bl.a. etisk karakter vil indgå i undervisningen, fx brug af stamceller til behandling af diabetes, fremstilling og udnyttelse af energi, fx i form af bioethanol fra halm og genteknologi. Gennem arbejdet med emnerne vil du få indsigt i, hvordan sciencefagene udnyttes i et moderne samfund, og hvilken betydning de har for globaliseringen.

Ønsker du overblik over, hvilke videregående uddannelser, som de enkelte studieretninger giver adgang til, kan du bruge Adgangskortet