Bioteknologi og matematik

Matematik A, Bioteknologi A med Fysik B 

Studieretningen har fokus på genteknologi og arvelighed – miljø og ressourcer – statistisk modellering. Du vil lære at beskrive og forstå, hvordan bioteknologi anvendes i industrien i et videnssamfund. Du kommer til at arbejde bredt med emner fra biologi, kemi, fysik og matematik. I det daglige arbejde med eksperimenter i skolens moderne laboratorier vil du blive udfordret på kreativitet og selvstændighed. Aktuelle emner af bl.a. etisk karakter vil indgå i undervisningen, fx brug af stamceller til behandling af diabetes, fremstilling og udnyttelse af energi, fx i form af bioethanol fra halm og genteknologi. Gennem arbejdet med emnerne vil du få indsigt i, hvordan sciencefagene udnyttes i et moderne samfund, og hvilken betydning de har for globaliseringen.

Ønsker du overblik over, hvilke videregående uddannelser, som de enkelte studieretninger giver adgang til, kan du bruge Adgangskortet

 

 

 

 

2023 BT A + MA A + Fy B Timer 1.g Timer 2.g Timer 3.g I alt
Bioteknologi A 75 170 155 400
Matermatik A 125 115 135 375
Fysik B 75 125   200
Dansk A 80 80 100 260
Historie A 40 75 75 190
Engelsk B 90 120   210
Tysk f. B / Fransk f. B 100 100   200
Samfundsfag C 75     75
Musik C / Drama C 75     75
Religion C   75   75
Oldtidskundskab C     75 75
Idræt C 50 50 50 150
Valgfag C     75 75
Valgfag C     75 75
Studieretningsprojekt     20 20
Naturvidenskabeligt grundforløb 45     45
Almen sprogforståelse 45     45
Andre undervisningsaktiviteter       130
Timer i alt 875 910 760 2675

To valgfag i 3.g: informatik C, erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C, retorik C. 
Det ene kan erstattes af et C→B løft: samfundsfag B, drama B, musik B, idræt B, religion B eller et  B→A-løft: fysik A, kemi A, engelsk A, fransk A eller tysk A (hvis det er skemateknisk muligt). 

Individuel timepulje på 130 timer

Alle elever har, udover de i skemaet viste timer, en individuel pulje på 130 timer, som skal bruges til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer til fx at træne specielt skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer gennem intensive kurser i bestemte fag eller særlige talentaktiviteter. Puljen kan både indeholde individuelle tilbud og fastlagte aktiviteter for større grupper af elever, herunder aktiviteter i forbindelse med skolens Global Citizenship Programme.

*Tallet er den samlede undervisningstid over de tre år. AP indgår reelt ikke i summen, da timerne kommer fra de fag, der indgår i forløbet (sprogfag). For NV's vedkommende kommer 15 timer fra de fag, der indgår, mens de resterende timer er dedikerede timer til NV.