Science og bæredygtighed

Matematik A, fysik B, kemi B i en bæredygtighedstoning med naturgeografi B som valgfag

Denne studieretning er for dig, som har interesse for samspillet mellem matematik og science og samtidig er nysgerrig efter at finde ud af, hvordan verden omkring dig i det hele taget er opbygget. Studieretningen giver dig et fascinerende indblik i både matematikkens verden og det naturvidenskabelige verdensbillede, og gør det samtidig muligt for dig at udnytte det matematiske håndværk på mange forskellige måder i de øvrige naturvidenskabelige fag.

Du kommer blandt andet til at arbejde med tankevækkende science-eksperimenter, modellering af data fra hverdagen og programmering. Hvad er primtal, og hvad har de med bitcoins og datasikkerhed at gøre? Er det virkelig kræftfremkaldende at ryge? Hvorfor har tigeren striber og leoparden pletter? Kan man lave pålidelige klimamodeller, der er til at stole på? Er der muligt at regne på antal syge i en influenzaepidemi? Hvor stor kan jordens befolkning blive og er der grænser for vækst? Hvordan bygger man egentlig en metro, og på hvilken måde kan den finansieres? Er mobiltelefoner farlige - og hvilket abonnement er billigst? Hvad er sammenhængen mellem solsikke, ananas og det gyldne snit? Hvor mange træk tager det maksimalt at løse Rubiks Cube? Alt det og meget mere kan besvares vha. matematikken og de naturvidenskabelige fag i denne studieretning.

Samspillet mellem matematik A, fysik B, kemi B og naturgeografi B giver mulighed for at arbejde på tværs af de naturvidenskabelige fagområder med nutidens store globale problemstillinger, som f.eks. klimaændringer, råstofkonflikter og bæredygtig energiomstilling. De tre naturvidenskabelige fag og matematik vil fra forskellige vinkler bidrage med teoretiske forklaringer, modelleringer, statistiske analyser og mulige løsninger på tidens mest aktuelle naturvidenskabelige spørgsmål, som f.eks. hvordan vi begrænser de globale klimaændringer og miljøkatastrofer, hvordan vi udvikler en bæredygtig energiforsyning og hvorvidt vi kan producere nok råstoffer og fødevarer til den voksende globale befolkning. 

Ønsker du overblik over, hvilke videregående uddannelser, som de enkelte studieretninger giver adgang til, kan du bruge Adgangskortet

2023 MA A + Fy B + Ke B + Ng B Timer i 1.g Timer i 2.g Timer i 3.g I alt
Matematik A 125 125 125 375
Fysik B 75 125   200
Kemi B 75 125   200
Dansk A 80 80 100 260
Historie A 40 75 75 190
Naturgeografi B   75 125 200
Engelsk B 90 120   210
Tysk f. B / Fransk f. B 100 100   200
Samfundsfag C 75     75
Musik C / Drama C 75     75
Religion C     75 75
Oldtidskundskab C     75 75
Idræt C 50 50 50 150
Valgfag C   75   75
Obligatorisk B → A løft     125 125
Studieretningsprojekt     20 20
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
45     45
Almen sprogforståelse 45     45
Andre undervisningsaktiviteter       130
Timer i alt 875 950 770 2725

Et obligatorisk B→A-løft: fysik A, kemi A, engelsk A, tysk A eller fransk A (hvis det er skemateknisk muligt). 

Et valgfag i 2.g: informatik C, erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C eller retorik C.

Individuel timepulje på 130 timer

Alle elever har, udover de i skemaet viste timer, en individuel pulje på 130 timer, som skal bruges til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer til fx at træne specielt skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer gennem intensive kurser i bestemte fag eller særlige talentaktiviteter. Puljen kan både indeholde individuelle tilbud og fastlagte aktiviteter for større grupper af elever, herunder aktiviteter i forbindelse med skolens Global Citizenship Programme.

*Tallet er den samlede undervisningstid over de tre år. AP indgår reelt ikke i summen, da timerne kommer fra de fag, der indgår i forløbet (sprogfag). For NV's vedkommende kommer 15 timer fra de fag, der indgår, mens de resterende timer er dedikerede timer til NV.