Fællesskab og frivillighed

På Rysensteen er der mulighed for at blive frivillig sammen med andre ryssere fra skolen. Vi har en række frivilighedsprojekter, hvor man kan engagere sig og være med til at gøre en forskel for andre. 
Man kan melde sig i cykelprojektet og være med til at cykle med ældre fra plejehjemmet Bryggergården, eller man kan være med i madfællesskabet som bringer overskudsmad til et kvindekrisecenter. Et nyt projekt er et samarbejde med genbrugsbutikken Loppeshoppen, hvor de frivillige holder butikken åben fredag eftermiddag.

De rys-elever, der har været frivillige i 20 timer, får et frivillighedsbevis sammen med deres eksamensbevis, når de bliver studenter.