Fællesskab og frivillighed

På Rysensteen er der mulighed for at blive frivillig sammen med andre ryssere fra skolen. Vi har en række frivilighedsprojekter, hvor man kan engagere sig og være med til at gøre en forskel for andre. 
Man kan melde sig i cykelprojektet og være med til at cykle med ældre fra plejehjemmet Bryggergården, eller man kan cykle med handikappede fra vores nye samarbejde CAS, som er et botilbud for autister.
Man kan være frivillig i lektiecafeen for flygtningebørn og børn fra udsatte familier på Blegdamsvej på Nørrebro.
Man kan være med til at uddele overskudsmad i maduddelingsprojektet, og man kan være frivillig i lektiecafeen for flygtninge i Welcome House.

De rys-elever, der har været frivillige i 20 timer, får et frivillighedsbevis sammen med deres eksamensbevis, når de bliver studenter.