Frivillig musik

Frivillig musik er som navnet siger en frivillig aktivitet, hvor du i hyggeligt samvær med andre kan dyrke de musiske sider af dig selv  - på alle niveauer.