De særlige fællesskaber

De særlige fællesskaber omfatter skolens tilbud om talentudvikling og den indsats skolen har i forbindelse med at styrke elevernes handlekompetence gennem frivillighed. Gennem samarbejder med talentudviklingsprogrammer såvel i Danmark som internationalt og frivillighedsorganisationer i nærområdet er der mulighed for at engagere sig uden for skoletiden.