Elevrådet

Elevrådet på Rysensteen er elevernes stemme på skolen. Vi er et stort udvalg, der består af ca. to repræsentanter pr. klasse og to forpersoner, som mødes en gang om måneden og diskuterer kommende begivenheder og ideer til ting der kan gøres bedre på skolen. Vi er som elevråd medlem af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og derfor kan man som repræsentant i elevrådet komme med til fælleselevrådsmøder, hvor vi mødes med andre elevråd fra København og deler gode ideer med hinanden. Her er det også muligt at tale om hvad der er aktuelt i gymnasiepolitik, og hvad vores holdning som elever er til det. 

Elevrådet er det hyggeligste udvalg, hvor du både får mulighed for at engagere dig og få indflydelse på skolen, samtidig med at du lærer en masse spændende mennesker at kende på tværs af klasser og årgange.