Peer-to-peer på en hel opgave - sammenligne egen opgave med en god opgave, læreren har læst igennem

Læreren har hjemme læst en dygtig elevs besvarelse igennem og eksplicit peget på, hvor eleven besvarer opgaven rigtigt, foretager et godt metodiske arbejde og/eller indfrier genrekrav (eller andet fagspecifikt). Det er altså kun en elevs opgave, læreren har læst, men den er læst grundigt, så den kan bruges af klassens andre elever til at sammenligne deres egen opgave med.

Læreren beskriver i kommentarbokse eller andet, hvorfor de enkelte afsnit i opgaven er gode. Hensigten er at gøre eleverne bevidste om, hvordan det gode, faglige afsnit og opgave struktureres og formuleres.

20 min:
Læreren gennemgår først den gode opgave for alle eleverne i plenum.

30 min:
Eleverne sammenligner deres egen opgave med den gode opgave og peger på, hvad der er anderledes og ens for de to opgavebesvarelser - den gode og ens egen. Man kan med fordel skrive den gode opgave ud til dem med lærerens kommentarer, men man kan også lægge det som en tilgængelig fil.
Læreren går rundt og lytter og læser afsnit igennem, som elever er usikre på og gerne vil have lærerens kommentarer til. Læreren forholder sig hele tiden til elevernes opgavebesvarelser ud fra den gennemgang læreren har lavet.

30 min:
Elever omskriver afsnit eller dele af opgaven og genafleverer. Eleverne skal pege på, hvad de har gjort anderledes.

Læreren og feedback

Lærerens feedback er rettet mod at give en karakter for hver enkelte opgave, men man kan supplere med at give to tre gode råd for, hvad eleven skal arbejde med i sit metodiske arbejde og i sit arbejde med skrivegenren.

Peer-to-peer feedback gives blandt eleverne.