Peer-to-peer på en hel opgave i grupper over to moduler

Elever har haft valgfrihed mellem tre forskellige typer af opgaver, fx forskellige eksamensgenrer. De læser hinandens opgaver og finder de opgaver eller afsnit, der bedst lever op til de faglige mål, man arbejder med. Og på den baggrund omskriver de deres egen opgave.

Eleverne bliver inddelt i tre hovedgrupper alt efter hvilken opgave, de har valgt at skrive.

1. modul

De tre hovedgrupper bliver hver delt op i ca. to undergrupper (alt efter hvor mange der har skrevet hver opgavetype). Grupperne arbejder hele modulet.

Hver undergruppe udnævner en ”gruppebestyrer”, der sørger for, at eleverne får udvalgt de opgaver (eller passager), der bedst lever op til de faglige krav for netop dén opgavetype.

Gruppebestyreren skal sende den anden gruppe, som har skrevet samme opgavetype, de udvalgte opgaver/uddrag af opgaver i slutningen af modulet (NB: Eleverne skal øverst i dokumentet angive, hvilket pejlemærke den enkelte opgave har opfyldt).

Læreren går rundt til grupperne og hjælper eleverne med at konkretisere de nedenstående pejlemærker.

2. modul

30 min NB:
Kan udelades, så der bliver mere tid til deres genskrivning

Eleverne sætter sig med egen undergruppe og anden gruppe, som har skrevet samme opgavetype/genre (hvis der er én).
Først forholder den ene gruppe sig til, hvad den anden gruppe har sendt: Eleverne læser de forskellige dokumenter igennem og snakker om, hvordan de udvalgte opgaver/passager opfylder et eller flere pejlemærker for den gode besvarelse. Derefter er det den anden gruppes tur og formidler, hvad de har valgt ud.

60 min:
Eleverne genskriver deres opgave. De skal ikke skrive hele opgaven om, men blot genskrive afsnit/sætninger, hvor det finder det hensigtsmæssigt, og med fokus på de pejlemærker for opgavetypen/genren, som de har arbejdet med. 
Eleverne skal i slutningen af modulet aflevere deres genaflevering i Lectio.

Peer-to-peer feedback gives blandt eleverne.