Brandinstruks

Kend flugtvejen fra alle de lokaler, du kommer i !

FORHOLDSREGLER!

Underret om muligt straks kontoret med meddelelse om, hvor branden er opstået.
Brandvæsnet alarmeres på telefonnummer 112.
Konstant ringning med skoleklokken.
Panik er livsfarlig.
Hold derfor ro og orden .

Evakuering fra afdelingen i Tietgensgade 74 samt ”Brune Kødby”:
Sørg for at få alle med ud og gå ned i gården og over på pladsen ved Øksnehallen. Her holdes mandtal. Sikkerhedslederen eller en repræsentant fra administrationen sørger for at få klasselister med ud. Alle forbliver sammen, indtil der af sikkerhedslederen eller dennes repræsentant er givet tilladelse til at gå.

Evakuering fra afdelingen Flæsketorvet 60:
Sørg for at få alle med ud og gå ned i gården og over foran indgangen til INCO. Her holdes mandtal. Den tilstedeværende administrative medarbejder i bygningen sørger for at få klasselister med ud. Alle forbliver sammen, indtil der af sikkerhedslederen eller dennes repræsentant er givet tilladelse til at gå.

Hvis trappen er fyldt med røg eller spærret benyttes flugtvejen og den anden trappe.
Er begge (alle) flugtveje blokeret påkalder I jer opmærksomheden fra vinduerne, så redningsmandskabet ved, hvor I er.
Derefter holdes døre og vinduer LUKKET og I sætter jer på gulvet.