KATASTROFEINSTRUKS!

A-Kraft uheld og andet kemisk udslip: UNDGÅ PANIK !

ADVARSELSSIGNALER!

Advarselssirene: 3 Toner på hver 12 sekunder. ? ? ?
Signalet gentages efter 1 minut.
Dette signal bruges både i fredstid og krig.

Skoleklokken:    En serie korte ringninger á 1 sekunds varighed.

FORHOLDSREGLER!

Elever og lærere forbliver i lokalet.
I forbindelse med frikvarter eller lignende går eleverne og lærerne til det lokale, hvor næste time skal foregå.
De lærere, der har mellemtimer går til lærerværelset.

ALLE døre og vinduer lukkes omhyggeligt.
Der vil hurtigst muligt komme yderligere information fra kontoret.
Skolen må IKKE forlades før “giftskyerne” er drevet eller blæst væk fra lokal-området.

Gives der ordre til evakuering, skal dette ske omgående og KLASSEVIS.

I tilfælde af årsprøver eller eksamen bliver de pågældende elever og vagter siddende i eksamenslokalerne og afventer nærmere instrukser og information fra kontoret.