Lærer læser råskrift ud fra foreløbig deadline og giver feedback herpå

Eleverne har påbegyndt en opgave efter et eller flere skrivemoduler. Eleverne har således skrevet noget, og læreren kan nu starte sin feedback på det, de har skrevet. Fordi eleverne arbejder i Google doc, har læreren adgang til deres råskrift og en meget ufuldstændige opgave. Eleverne er i proces og i gang, så derfor vil lærerens feedback kunne anvendes langt mere fremadrettet og konstruktivt i deres videre arbejde med opgaven frem for kun at få en feedback, når den endelige opgave er skrevet, for så er det for sent at lave for meget om, vil mange elever mene. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at læse det, eleverne har skrevet og give dem feedback på, hvad der fungerer, og hvad der kan forandres (feedforward). Det bliver en individuel feedforward til eleverne, og læreren giver kun to råd, som den enkelte elev skal være opmærksom på i det videre arbejde. Det er på baggrund af denne feedforward, læreren retter den endelige opgave: Har eleven fået rettet ind og har rykket sig i den rigtige retning? I den endelige opgave kommenterer læreren på elevens udvikling ved at forholde sig til den feedforward, læreren gav råskriften, og hvis eleven har udviklet sig, peger læreren på næste udviklingstrin.

Man kan med fordel lade den formative feedback foregå mundtligt i forhold til de elever, der er usikre på, hvad der menes, og hvor læreren vil hen med sin feedback. Her kan man altså skelne mellem de elever, som forstår den formative evaluering og kan anvende den i deres videre faglige udvikling, og elever der har sværere ved det.

Som en del af feed-up'en laver eleverne først en råskrift.