Stilladsering af processkrivningsmodul - et eksempel

I det følgende er skitseret et modul med processkrivning. I modulet er tidsstyringen så stram, at der er sat en klar tidsramme på, som overholdes ved ringesignal, når tiden er gået for den enkelte sekvens. På forhånd har jeg som lærer udvalgt mig 6 elever, jeg i særlig grad ønsker at hjælpe.

10 min:
Elever læser et god afsnit fra anden opgave og overvejer, hvorfor det er godt.

10 min:
Intro til det gode afsnit: I plenum gennemgås afsnittet, eksempelvis med anvendelse af PEEL

35 min:
Elever skrive eget analyseafsnit. Lærer kommer rundt til elever, man har særligt fokus på

18 min:
Peer-to-peer-øvelse. Læse i 8 minutter - give feedback på 5 minut. Dette kræver fokus på det centrale.

15 min:
Videreskrivning på baggrund af feedback. Lærer kommer rundt til elever, man har særligt fokus på.

I processkrivningsmodulet giver elverne bl.a. peer-to-peer-feedback til hinanden.