Elever præsenterer og diskuterer disposition til opgave (Peter Plys-overskrifter)

Eleverne har hjemme lavet et skitse til strukturen i deres opgave, dvs. givet afsnit Peter Plys-overskrifter og fx fundet citater eller henvisninger til empirien/teorien. Læreren kan også bede dem lave en liste over de fagtermer, de regner med at få brug for i opgaven.

I modulet præsenterer eleverne i grupper à 3-4 elever deres skitser og forklarer, hvordan de vil inddrage deres empiri/citater/henvisninger. Efter hver elevs præsentation giver de andre elever feedback på pointerne og slutter af med feedforward: Hvad kan eleven gøre for at skrive den bedst mulige opgave? Hvis eleverne også har lavet en liste med fagtermer, de får brug for i opgaven, sluttes arbejdet af med at diskuterer, hvilke fagtermer, de får mest brug for. Her kan læreren gå rundt og hjælpe elever, der ikke er stærke i fagterminologi.

I løbet af modulet præsenterer eleverne i grupper deres skitser med Peter Plys-overskrifter.